Home > Directory EN > Melaka > Melaka – Klinik Kesihatan/Poliklinik Komuniti

Melaka – Klinik Kesihatan/Poliklinik Komuniti

DAERAH
ALAMAT
TELEFON
FAKS
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Padang Sebang, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5547932
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Simpang Ampat, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5529497
06-5529497
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Hutan Percha, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5548224
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Durian Tunggal, 76100 Durian Tunggal, Alor Gajah, Melaka.
06-5531133
06-5534007
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Masjid Tanah, Jalan Paya Rumput, 78300 Alor Gajah, Melaka.
06-3842533
06-3842985
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Alor Gajah, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5566235
06-5566249
Alor Gajah
Poliklinik Komuniti Macap Baru, 78000 Alor Gajah, Melaka.
06-5252333
Jasin
Poliklinik Komuniti Umbai, 77300 Umbai, Jasin, Melaka.
06-2615606
Jasin
Poliklinik Komuniti Kemendor, 77000 Kemendor, Jasin, Melaka.
06-5293330
Jasin
Poliklinik Komuniti Jasin, 77000 Jasin, Melaka.
06-5294636
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Peringgit, 75400 Jalan Pantai Peringgit, Melaka.
06-2882344
06-2882340
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Jalan Gereja, 75000 Jalan Gereja, Melaka.
06-2824452
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Tengkera, Jalan Tengkera, 75200 Melaka.
06-2820170
06-2821112
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Simpang Bekoh, 77100 Asahan, Melaka.
06-5236033
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Selandar, 76470 Selandar, Melaka.
06-5251495
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Sungai Rambai, 77400 Sungai Rambai, Melaka.
06-2659526
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Merlimau, 77300 Merlimau, Melaka.
06-2631533
Melaka Tengah
Klinik Cheng, 75250 Cheng, Melaka.
06-3123333
Melaka Tengah
Klinik Kesihatan Ayer Molek, 75460 Ayer Molek, Melaka.
06-2680333
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Tanjung Kling, 76400 Tanjung Kling, Melaka.
06-3511333
Melaka Tengah
Klinik Bukit Rambai, 75250 Bukit Rambai, Melaka.
06-3512464
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Sungai Udang, 76300 Sungai Udang, Melaka.
06-3512333
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Klebang Besar, 75150 Jalan Klebang Besar, Melaka.
06-3154144
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Ujong Pasir, 75050 Ujong Pasir, Melaka.
06-2867333
06-2812843
Melaka Tengah
Klinik Kesihatan Lubok China, 78100 Lubok China, Melaka.
06-6966475
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Kuala Sungai Baru, 78200 Kuala Sungai Baru, Melaka.
06-3876333
Melaka Tengah
Poliklinik Komuniti Ayer Keroh, Jalan Ayer Keroh Lama, 75450 Melaka.
06-2312344
06-2321433