Home > Writer > Md. Sabtuah b. Mohd Royali

Md. Sabtuah b. Mohd Royali

En. Md. Sabtuah b. Mohd Royali mempunyai pengalaman kerja selama 10 tahun sebagai Pegawai Pendidikan Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Komunikasi) Kepujian. Beliau juga telah berpeluang menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi kelayakan Ijazah Sarjana Sains Kesihatan (Pendidikan Kesihatan).