Home > Tabs EN > Current Issues > Isu Tular Kematian Bayi Akibat ‘Unsafe Delivery’

Isu Tular Kematian Bayi Akibat ‘Unsafe Delivery’

KKM sememangnya memandang serius dan amat kesal dengan kejadian kematian bayi ini, terutamanya kerana ianya merupakan kes yang boleh dielakkan (avoidable infant mortality).

Kepesatan bidang kesihatan dan pelaksanaan pelbagai inisiatif kesihatan Ibu dan Kanak-kanak (Maternal and Child Health) terutamanya sepanjang era pasca Kemerdekaan Malaysia telah menyaksikan pengurangan mendadak kes kematian ibu dan bayi ke tahap yang amat rendah, hampir setara dengan negara-negara maju.

Kenyataan Akhbar KPK 12 Februari 2018 – Isu Tular Kematian Bayi di Johor Akibat Kelahiran Tidak Selamat