Home > Writer > Dr. Savithri a/p Vengadasalam

Dr. Savithri a/p Vengadasalam

alt

Dr. Savithri a/p N.Vengadasalam merupakan Timbalan Pengarah Kanan di Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian dan Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Pergigian).

Kerja-kerja beliau melibatkan :

  • Menguruskan penilaian teknologi peralatan/bahan/prosedur pergigian yang baru atau sedia ada serta memberi  input  dalam penilaian peralatan/bahan/prosedur pergigian

  • Menguruskan penyediaan garis panduan clinical practice guidelines untuk perkhidmatan pergigian primer dan perkhidmatan pergigian kepakaran pergigian dan perkhidmatan pergigian masyarakat

  • Membantu dalam penyediaan standards dan norma untuk fasiliti pergigian dalam Rancangan Malaysia

  • Menyediakan unjuran keperluan tenaga kerja pergigian untuk Negara

Pengalaman kerja:

  1. Pegawai Pergigian di Klink Kesihatan dan Klinik Pakar Pergigian, Hospital di Johor, Wilayah Persekutuan, Melaka dan Negeri Sembilan dari tahun 1982-2008

  2. Ketua Penolong Pengarah Kanan di Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia 2008-hingga sekarang (Ketua Cawangan Teknologi Kesihatan Pergigian)

  3. Coordinator untuk Panduan Amalan Klinikal bagi bidang pergigian 2008 hingga sekarang

 

Semakan Akhir : 16 Ogos 2011