Home > Writer > Dr. Norrizan bt. Basir

Dr. Norrizan bt. Basir

alt

Dr. Norrizan bt. Basir merupakan Pegawai Pergigian Daerah bagi Daerah Langkawi.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian.

Kerja-kerja beliau melibatkan

 1. Perancangan, perlaksanaan pengawalseliaan dan penilaian program perkhidmatan sekolah
 2. Pengurusan kualiti perkhidmatan termasuk PKPA, QAP dan pemeriksaan klinik pergigian di daerah Langkawi.
 3. Perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber kewangan dan sumber manusia dan kemudahan fizikal.
 4. Membuat kerja-kerja klinikal

Pengalaman kerja:

 1. Menjadi Pegawai yang mengurus perlaksanaan Latihan Posbasik untuk Jururawat dan Juruteknologi Pergigian Terlatih di Kolej Latihan pergigian Malaysia. Antara tugas-tugas yang perlu dijalankan adalah
  1. Menyediakan surat kepada Bahagian Pengurusan Latihan tentang kursus posbasik yang akan bakal dijalankan pada tahun semasa.
  2. Membantu Ketua-Ketua Pakar Pergigian mengedit soalan peperiksaan yang bakal dijalankan pada bulan Julai dan Disember tahun semasa.
  3. Memberi taklimat kursus kepada peserta kursus yang baru melapor diri bagi mengikuti kursus posbasik.
  4. Memberi taklimat tentang cara-cara penyediaan buku projek.
  5. Membuat pengagihan tempat berkursus di Pusat Latihan Amali ( PLA ) di seluruh negeri untuk peserta kursus posbasik.
    
 2. Mengurus aset alih kerajaan untuk Kolej Latihan Pergigian Malaysia
  1. Melaksanakan penyediaan pengurusan aset alih kerajaan dari peringkat awal sehingga Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2007 – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan dikeluarkan.
  2. Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia.
 3. Melaksanakan Latihan Basik yang melibatkan
  1. Membimbing pelatih dalam penulisan buku projek
  2. Melaksanakan projek penilaian/ peperiksaan
  3. Melantik Pengurus Projek bagi buku projek
  4. Mengagih buku projek untuk penilaian kepada pengajar
  5. Mengagih topik tugasan kerja projek kepada pelatih

Penambahan skop kerja:

 1. Menjadi Penyelaras kursus peringkat Negeri Kedah untuk kategori Jururawat Pergigian dan Pemeriksa Aset
   

Kepakaran lain termasuk mengikuti Kursus Credentialing peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia di Institut Pengurusan Kesihatan, Bangsar, Kuala Lumpur.
 

Pengalaman kerja:

 1. Klinik Pakar Bedah Mulut, Hospital Pulau Pinang
 2. Klinik Pergigian, Hospital Balik Pulau, Pulau Pinang
 3. Klinik Pergigian AMBS, Dungun, Terengganu.
 4. Klinik Pergigian, Hospital Dungun, Terengganu
 5. Klinik Pakar Bedah Mulut, Hospital Taiping
 6. Klinik Pergigian Kuala Kurau, Parit Buntar, Perak
 7. Pusat pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia, Pulau Pinang
 8. Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Langkawi, Kedah

 

Semakan Akhir : 16 Ogos 2011