Home > Writer > Dr. Norlen Mohamed

Dr. Norlen Mohamed

Dr. Norlen Mohamed mempunyai pengalaman kerja di Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (Miros).

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Sains Malaysia dengan memperolehi MD. Beliau juga telah berpeluang melanjutkan pengajian dengan memperolehi Masters in Community Medicine.