Home > Writer > Dr. Fuad Hashim

Dr. Fuad Hashim

Dr. Fuad b Hashim mempunyai pengalaman kerja melebihi 14 tahun dan merupakan Pegawai Perubatan di Institut Kesihatan Umum.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi MD. Beliau juga telah berpeluang mengikuti pengajian di Universiti Malaya dengan memperolehi MPH (Occupational Health).