Home > Writer > Dr. Faizah bt. Kamaruddin

Dr. Faizah bt. Kamaruddin

alt

Dr. Faizah bt. Kamaruddin merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Cawangan Promosi Kesihatan Pergigian, Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian dan Ijazah Sarjana Pergigian Masyarakat.

Kerja-kerja beliau melibatkan semakan isi kandungan bahan promosi kesihatan pergigian, perancangan dan perlaksanaan aktiviti penggalakan, memberi input kesihatan pergigian di dalam pembentukan garis panduan berkaitan pemakanan sihat, kempen kurangkan gula dan program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak.

Pengalaman kerja:

  1. Terlibat sebagai pemeriksa di dalam kaji selidik Epidemiologi Kebangsaan Kesihatan Pergigian Kanak-kanak Pra-sekolah (NOHPS 2005) dan Kaji selidik bagi orang dewasa (NOHSA 2010).
  2. Penyelaras Program Kesihatan Pergigian untuk Guru Pelatih.
  3. Penulis dan Jawatankuasa Teknikal Pembentukan Panduan Pemakanan Kanak-kanak dan Remaja Malaysia
  4. Panel Penilai Jemputan Bagi Pembentangan Projek Promosi Kesihatan Pergigian Mahasiswa (UKM-2010, UM-2011)
  5. Setiausaha Mesyuarat Teknikal Bahagian Kesihatan Pergigian KKM
  6. Penyelidikan yang pernah dijalankan bertajuk Children’s Prime-time TV Advertisement Potentially Affecting Oral Health, Problem Faced by Carers of Special Needs Children in Maintaining Oral Health.

 

Semakan Akhir : 16 Ogos 2011