Home > Writer > Dr. Chew Yoke Yuen

Dr. Chew Yoke Yuen

Dr. Chew Yoke Yuen merupakan seorang pesara kerajaan. Di akhir perkhidmatan, beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dengan memperoleh Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian. Beliau juga berpeluang melanjutkan pelajaran di Eastman Dental Institute, University of London dan memperoleh Diploma in Dental Public Health.

Kerja-kerja beliau melibatkan pemantauan National Oral Plan for Malaysia dan KPI program kesihatan pergigian selain daripada tugas-tugas fungsi utama di Unit Penggalakan Kesihatan Pergigian.

Pengalaman kerja :

  1. Pegawai di Unit Penggalakan Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia

  2. Pegawai Kesihatan Awam Pergigian (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

  3. Pegawai Pergigian Y/M (Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

  4. Pegawai Pergigian (Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)

 

Semakan Akhir : 7 November 2012