Home > Writer > Dr. Ayros-Asmawati bt. Mohd Ayub

Dr. Ayros-Asmawati bt. Mohd Ayub

Dr. Ayros-Asmawati bt. Mohd Ayub

Dr. Ayros-Asmawati bt. Mohd Ayub merupakan Pakar Periodontik di Unit Periodontik, Klinik Pergigian Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu.

Beliau telah menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaysia dengan memperoleh ijazah Sarjana Pergigian Restoratif (Periodontik) dan FRACDS (Aust.).

Kerja-kerja beliau melibatkan Kajian Polimorfisme Gen Fc?RIIa dengan Penyakit Periodontitis Kronik.

Pengalaman kerja:

  1. Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Perak (2005-2008)
  2. Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Terengganu (2008-2009)
  3.  Universiti Sains Malaysia (2009-2013)
  4. Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Terengganu (2013-sekarang)

Semakan Akhir : 9 Oktober 2014