Home > Writer (page 18)

Writer

Affendi b. Hj Isa

En. Affendi b. Hj Isa mempunyai pengalaman kerja selama 10 tahun sebagai Pegawai Pendidikan Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Komunikasi) Kepujian. Beliau juga telah berpeluang menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi kelayakan …

Baca Selanjutnya >

Azizul Khairi b. Mohd Nor

En. Azizul Khairi b. Mohd Nor mempunyai pengalaman kerja selama 4 tahun sebagai Pegawai Pendidikan Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Komunikasi) Kepujian. Beliau juga telah berpeluang menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi …

Baca Selanjutnya >

Md. Sabtuah b. Mohd Royali

En. Md. Sabtuah b. Mohd Royali mempunyai pengalaman kerja selama 10 tahun sebagai Pegawai Pendidikan Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia dengan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Komunikasi) Kepujian. Beliau juga telah berpeluang menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi …

Baca Selanjutnya >

Dr. Nor Khalidatul Mashar Md Yusof

Dr. Nor Khalidatul Mashar bt. Md Yusof mempunyai pengalaman kerja melebihi 5 tahun dan merupakan Pegawai Perubatan Obstetrik & Ginekologi di Hospital Ampang. Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Sains Malaysiadengan memperolehi MD(USM). Beliau juga telah berpeluang mengikuti pengajian di National RCOG, London dengan memperolehi MRCOG part 1.

Baca Selanjutnya >

Dr. Norlen Mohamed

Dr. Norlen Mohamed mempunyai pengalaman kerja di Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (Miros). Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Sains Malaysia dengan memperolehi MD. Beliau juga telah berpeluang melanjutkan pengajian dengan memperolehi Masters in Community Medicine.

Baca Selanjutnya >

Dr. Nor‘Aishah Abu Bakar

Dr. Nor‘Aishah Abu Bakar mempunyai pengalaman kerja melebihi 10 tahun dan berkhidmat di Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan  Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian dari Flinders University, South Australia dengan memperolehi MBBS. Beliau juga telah berpeluang mengikuti pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysiadengan memperolehi MPH (Occupational Health).

Baca Selanjutnya >

Dr. Sirajuddin Hashim

Dr. Sirajuddin b. Hashim mempunyai pengalaman kerja selama 16 tahun dan merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Unit Kesihatan Pekerjaan, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi Medical Doctor. Beliau juga telah berpeluang menamatkan pengajian dengan kelayakan Master in Public Health

Baca Selanjutnya >

Dr. Yee Lee Eng

Dr. Yee Lee Eng mempunyai pengalaman kerja melebihi 6 tahun dan merupakan Pegawai Perubatan Obstetrik & Ginekologi di Hospital Kuala Lumpur. Beliau telah menamatkan pengajian dari International Medical University dengan memperolehi MBBS. Beliau juga telah berpeluang melanjutkan pengajian di University of Texas, Arlington dengan memperolehi BSc.

Baca Selanjutnya >

Dr. Kannappan a/l AL. Palaniappan

Dr. Kannappan a/l AL/ Palaniappan mempunyai pengalaman kerja melebihi 17 tahun dan merupakan Pakar Perunding Obstetrik & Ginekologi di Hospital Kuala Lumpur. Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi Doktor Perubatan(UKM) dan berpeluang melanjutkan pelajaran dan memiliki Masters in O&G (M.Med (O&G)). Beliau juga memperolehi sijil Subspecialist …

Baca Selanjutnya >