Home > Laman Utama > Dr. Nor Filzatun Borhan

Dr. Nor Filzatun Borhan

Dr. Nor Filzatun Borhan mempunyai pengalaman kerja selama 20 tahun dan merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Institut Pengurusan Kesihatan, Bahagian Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, KKM.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Sains Malaysia dengan memperolehi Medical Doctor (MD). Beliau juga telah berpeluang menamatkan Master in Public Health (MPH) dari Pusat Perubatan Universiti Malaya.

Merupakan trainer bertauliah bagi aktiviti Inovatif dan Kreativiti, Penerapan Budaya Korporat dan Kemahiran Berhemah (softskill), problem solving skills dan Root Cause Analysis (RCA). Sering menjalankan aktiviti rundingcara dan latihan berkaitan aktiviti tersebut di peringkat hospital, kesihatan, farmasi dan pergigian.

Beliau juga merupakan Certified Knowledge Manager bagi pengurusan ilmu. Selain itu beliau merupakan Qualified MBTI administrator. Beliau turut menjadi panel dalam konvensyen KIK peringkat Kementerian mahupun dengan agensi selain KKM. Beliau juga merupakan auditor bertauliah bagi MS ISO 9001:2008.

Berpengalaman dalam menjalankan kajian berkaitan sumber manusia secara kolaborasi dengan WHO dan menjalankan survei ke atas warga kerja KKM berkaitan kepuasan bekerja.  Kini fokus kajian tertumpu kepada pembelajaran organisasi dan budaya serta nilai-nilai di sesebuah organisasi.