Home > Laman Utama > Dr. Mohd Rashid b. Baharon

Dr. Mohd Rashid b. Baharon

alt

Dr. Mohd Rashid b. Baharon merupakan Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian (Pakar Pergigian Kesihatan Awam) di Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian di institusi berikut:

 1. Bachelor of Dental Surgery (University of Malaya)-1991
 2. Master of Community Dentistry (University of Malaya)-1999
 3. Certificate in Dental Education (University of Kyushu)– 2005

Di antara tugasan beliau adalah seperti yang berikut:

 • Pengurusan dan Perkembangan Fasiliti Kesihatan Pergigian.
 • Jawatankuasa Kecil Keselamatan Sinaran Perubatan “Deraf Atomic Energy Licensing (Medical, Dental and Veterinary Usage of radiation) Regulations 201_”
 • Jawatankuasa Kajian Pengwujudan Aras Rujukan Dedahan Radiasi Perubatan di Malaysia
 • Jawatankuasa Penasihat Radiologi (RAC) Kementerian Kesihatan Malaysia

Penerbitan

 1. Assessment of Orthodontic Treatment Need Amongst 12 year-old Schoolchildren in Batu Pahat, Johor, 1998
 2. Guidelines :
  1. Private Health Care Facilities and services Act 1998
   • Checklist for the Inspection of Dental Clinic under Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 and Regulations 2006
  2. Safety and Health
   • Guidelines for Occupational Safety and Health in the Dental Laboratory 2012
   • Guidelines on Radiation Safety in Dentistry (1st Edition) 2006
   • Guidelines on Radiation Safety in Dentistry  (2nd Edition) 2010
   • Guidelines and Provisions for Public information
   • Guidelines on Infection Control in Dental Practice 2007
   • Guidelines on Management of Amalgam Waste in Dental Clinics 2007
   • Guidelines to Purchase, Install and Use of Dental X-Ray 2007

Pengalaman kerja:

 1. Timbalan Pengarah, Cawangan Pengurusan dan Perkembangan Fasiliti Kesihatan Pergigian, Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia  – (Januari 2010 hingga sekarang)
 2. Ketua Penolong Pengarah, Unit Perundangan dan Penguatkuasaan, Bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia  – (November 2003 – 2009)
 3. Pegawai Pergigian YM, Hospital Mersing, Johor
 4. Pegawai Pergigian, Klinik Pergigian  Batu Pahat, Johor
 5. Pegawai Pergigian, Klinik Pergigian Bera 32, Temerloh, Pahang
 6. Pegawai Pergigian, Klinik Pergigian Hospital Kuantan, Pahang

 

Semakan Akhir : 8 November 2013