Home > Laman Utama > Dr. Joseph Ngeh

Dr. Joseph Ngeh

alt

Dr. Joseph Ngeh mempunyai pengalaman kerja selama 17 tahun dan merupakan Pakar Perunding Geriatrik di Unit Perubatan Geriatrik dan Strok, Jabatan Perubatan, Hospital Umum Sarawak, Kuching, Serawak.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Royal College of Physicians of London & Edinburgh dengan memperolehi FRCP (London) dan FRCP (Edinburgh), MD dari University of Bath, United Kingdom, CCST (Geriatrics & General Internal Medicine) dari Specialist Register General Medical Council, United Kingdom, MSc (Distinction, Geriatric Medicine) dari Keele University, United Kingdom dan MB, BCh, BAO (Hons) dari National University of Ireland.

Kerja-kerja beliau melibatkan masalah kompleks perubatan geriatrik dan perubatan strok. Kepakaran beliau termasuk ‘stroke care pathway including thrombolysis , specialist multidisciplinary team assessment’, dan pemulihan kompleks. Unit Perubatan Geriatrik dan Strok di Hospital Umum Sarawak, Kuching bermula bila beliau pulang ke Sarawak pada tahun 2006.