Home > Laman Utama > Dr. Muhd Zanapiah Zakaria

Dr. Muhd Zanapiah Zakaria

Dr. Muhd Zanapiah Zakaria mempunyai pengalaman kerja selama 10 tahun dan merupakan Pakar Perubatan di Hospital Ampang.

Beliau telah menamatkan pengajian dari University of Otago dengan memperolehi MMChB. Beliau juga telah berpeluang melanjutkan pengajiandi Universiti Malaya dengan memperolehi MMED(Malaya).

Beliau telah menyambung latihan subkepakaran dalam bidang Klinikal Hematologi dan seterusnya menjalani latihan Fellowship in Blood and Marrow Transplant di University of Calgary. Kini beliau bertugas sebagai Pakar Perunding Hematologi di Hospital Ampang.