Home > Laman Utama > Dr. Abu Hassan Shaari b. Abd Kadir

Dr. Abu Hassan Shaari b. Abd Kadir

Dr. Abu Hassan Shaari b. Abd Kadir mempunyai pengalaman kerja lebih 20 tahun di dalam bidang kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Beliau telah menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dengan memperolehi MD dan MPH. Beliau juga telah berpeluang mengikuti pengajian di Abime, USA dengan memperolehi CIME.