Home > Laman Utama > Beatrice Bong

Beatrice Bong

Puan Beatrice Bong merupakan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) di Hospital Umum Sarawak, Kuching, Sarawak. Beliau telah berkhidmat selama 30 tahun.

Skop kerja beliau adalah membantu untuk mengurus dan mentadbir Jabatan Rekod Perubatan, merangka polisi dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan.

Selain itu, beliau memberi taklimat dan latihan kepada anggota-anggota Perkhidmatan Rekod Perubatan dan telah dilantik menjadi “Expert Coder” oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau melaksanakan peranan yang berkaitan, mempunyai pengalaman dalam Akreditasi Hospital dan sedang memegang jawatan “Penyelaras” peringkat Hospital Umum Sarawak.

Semakan Akhir: 14 Februari 2017