Alatan Rawatan

Pengenalan Dalam pemberian radioterapi, terdapat beberapa faktor yang memberi kesan kepada pelan rawatan. Antaranya ialah ketidakseragaman tisu pada permukaan badan pesakit. Ketidakseragaman ini disebabkan oleh sifat semula jadi bentuk badan pesakit ataupun pesakit kehilangan tisu akibat pembedahan. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, terdapat alat pemampas tisu yang boleh digunakan. Alat pemampas ...
Baca Lagi
Alatan ini digunakan untuk memastikan kedudukan pesakit dalam keadaan stabil dan boleh dikekalkan tanpa dapat melakukan sebarang pergerakan. Ini kerana sedikit sahaja pergerakan sudah boleh mengakibatkan rawatan yang diberi tidak tepat sehingga menyebabkan sel kanser tidak terkena sinaran dan mungkin memudaratkan organ sensitif berhampiran yang tidak perlu menerima radiasi ...
Baca Lagi
Pengenalan Dalam radioterapi, peralatan aksesori menjadi salah satu penyumbang kepada ketepatan dan kejituan rawatan yang diberikan. Alat bantuan posisi ini merupakan aksesori yang diguna untuk memberi sokongan serta menentukan kedudukan pesakit semasa rawatan. Terdapat pelbagai alat bantuan posisi dan ia ditentukan mengikut bahagian badan pesakit yang dirawat. Pesakit akan menggunakan ...
Baca Lagi